Ehdokkaat hallitukseen esittäytyvät

Hallituksen jäsenet valitaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa suhteellista vaalitapaa noudattaen seuraavan kalenterivuoden alussa alkavalle kolmivuotiskaudelle. Hallitukseen on asettunut ehdolle 13 hakijaa, joista kolme on ehdolla myös hallituksen puheenjohtajaksi. Valtaosa on ehdolla yhden ehdokkaan listalla. Mikäli listalla on myös joku toinen hakija, on se mainittu hakijan esittelyn yhteydessä.

Hallituksen jäsenten vaalitapa

Vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttäen siten, että kukin ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.

 

Ehdokkaat:


Ekaterina Berdysheva (36)

Tapahtuman harjoittelija / Hallituksen jäsen, The Startup Shortcut Oy / Boost Turku

” “I am a graduate of Turku School of Economics, Master in Economics and Business administration year 2015. I have experience of Board Work in a Finnish association from Boost Turku Entrepreneurship Society. Currently I am organizing digital events that promote employment and entrepreneurship at The Startup Shortcut Oy.”

Minna Erkkilä  (34)
Sourcing & Contract Manager, CBRE

“Olen kauppatieteiden maisteri ja työskentelen yksityisellä sektorilla, kiinteistöalalla oston- ja asiakkuushallinnan tehtävissä. Mielestäni yhdistys- ja liittotyössä mukana oleminen on erittäin antoisaa, koska siinä pääsee mukaan päättämään itsellekin tärkeistä asioista. Siksipä olen jo nyt mukana mm. kunnallispolitiikassa.”

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä

 

Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?
Olen itse kokenut ammattiyhdistyksen arvokkaana tiedonlähteenä ja tukena sopimusneuvotteluissa, kun olen ollut elämäni tienhaarassa. Ammattiyhdistys parhaillaan auttaa, tukee ja yhdistää ihmisiä, jotka haluavat kehittää ja haastaa itseään sekä oppia uutta

 

Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Ekonomiyhdistyksen tulee varmistaa, että he pystyvät tukemaan jäseniään myös modernin työelämän haasteissa, kuten etätyöt, projektityöt ja yrittäjyys sekä start up -toiminta

 

Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?
Ajankohtainen ja realistinen tiedonjako, jäseniensä tukeminen ja auttaminen menestymisessä työurallaan sekä jatkokouluttaminen, kurssittaminen sekä verkostoitumisen mahdollisuuden takaaminen

 

Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
Henkilöiden, jotka ovat kiinnostuneet ekonomiyhteisön toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista

 

Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille?
Minulla on vankka kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta koulutukseni sekä aiemman työkokemukseni perusteella. Tuon näkemystä globaalista liiketoiminnasta, yrittäjyydestä sekä järjestöosaamista..

 

Mikäli sinut valitaan hallitukseen, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?

Haluan olla mukana pitämässä huolta siitä, että ekonomit saavat ensiluokkaista tietoa ja tukea omalta järjestöltään. Aion olla mukana takaamassa, että jäsenet saavat rahoilleen vastinetta ja heidän tarpeisiin kyetään vastaamaan.

KATSO MINNAN VIDEOTERVEISET >

Johanna Farin (31)
Business Lead, Consultant, Qvik

”Olen digitaalisten palvelujen ja asiakaslähtöisyyden asiantuntija, myynnin ammattilainen ja pienten kaksosten äiti. Minut tunnetaan määrätietoisena vastuunkantajana, joka saa asiat tapahtumaan. Hallituksessa haluan panostaa toiminnan näkyvyyteen ja jäsenlähtöisyyteen sekä tapahtumatarjontaan.”

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä


Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?
Ammatillisesti samantaustaisen mutta hyvin monimuotoisen osaajajoukon edustamista yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vaikuttamisessa, sekä tuen tarjoamista uran eri käänteissä.


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Ekonomiyhdistyksillä on jatkossakin tärkeä rooli ekonomien äänenkantajana ja ekonomien arvostuksen edistäjänä, sekä kauppatieteellisen koulutuksen puolestapuhujana muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa on kasvava tarve kauppatieteellisen korkeakoulutuksen saaneille, laaja-alaisille osaajille.


Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?
Yhteiskunnallisen aspektin lisäksi ekonomiyhteisön toiminnassa tärkeintä on yhteisö, jonka tehtävänä on tarjota jäsenilleen tukea työuralla ja sen eri käänteissä, verkostoitumista, sekä korkealaatuisia tapahtumia ja huippuluokan palveluja.


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
Kauppatieteellinen korkeakoulutus avaa oven ekonomiyhteisöön, jonka on mielestäni tärkeää olla moniääninen ja mahdollistaa mm. verkostoituminen eri ikäisten, eri alojen edustajien kesken.


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille?

Autan työkseni Suomen johtavia yrityksiä digitaalisten palvelujen ja asiakaskokemuksen kehittämisessä, ja ennen IT-alalle hyppäämistä vastasin jäsenpalveluista 200 suomalaisen huippujohtajan yhteisössä, jossa vain ainutlaatuinen oli riittävän hyvä.


Mikäli sinut valitaan hallitukseen, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?
Jäsenkokemuksen ja -palvelujen kehittäminen, lähtien jäsenistön tarpeista

KATSO JOHANNAN VIDEOTERVEISET >

Jori Hurula (31)
HR Partner, Accenture

“Olen innokas Helsingin Ekonomien aktiivi ja HR-ammattilainen. Toimin kolmatta vuotta Nuorten Ekonomien puheenjohtajana ja Tulevaisuustyöryhmän jäsenenä. Olen Vuoden Jäsenhankkija 2019 ja alumniyhteistyöverkoston rakentaja. Haluan kehittää Helsingin Ekonomeja vahvemmaksi yhteisöksi, joka voi hyvin, ja jossa ekonomit ja kylterit viihtyvät!”

Ehdokaslistalla: Jori Hurula & Ville Virkkala

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä.
Olen toiminut Helsingin Ekonomien luottamustoimissa (hallitus, kerhojohtokunta, työryhmä, nimitystoimikunta)

Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?
Ammatillinen yhteisö ja edunvalvoja.


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Ekonomiyhdistyksillä on keskeinen rooli mahdollistaa paikallinen ekonomi-identiteetti ja tapahtumatarjonta.


Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?
Yhteisön elinvoimaisuus ja vetovoima ekonomeja ja erityisesti kyltereitä ja nuoria kohtaan.


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
Suomen Ekonomien tämänhetkisten sääntöjen mukaisesti.


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille?
Tuon vahvaa osaamista nuorten ekonomien ja kyltereiden asioista, jäsenhankinnasta, järjestötoiminnasta, ja HR-ammattilaisen näkökulmasta.


Mikäli sinut valitaan hallitukseen, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?
Ekonomiyhteisön vetovoimaisuus – Halutuin kumppani opintojen ensi askeleista läpi elämän!

KATSO JORIN VIDEOTERVEISET>

Riikka Ilves

”Haluan työskennellä meille kaikille hyvän, tasa-arvoisen ja mielekkään työelämän puolesta. Vaatimukset kasvavat, maailma muuttuu ja meiltä odotetaan yhä enemmän. Tämä kaikki on mielestäni myös hurjan innostavaa. Saamme kokea, tehdä ja nähdä uutta ja meillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä yksilönä ja yhteisönä.”

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä
Olen toiminut Helsingin Ekonomien luottamustoimissa (hallitus, kerhojohtokunta, työryhmä, nimitystoimikunta)


Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?
Työtä yhteisten asioiden eteen.


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Edistää ja edustaa paikallista toimintaa. Uskon, että rooli on murroksessa ja muokkautuu tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?
Antaa ääni jäsenille ja ajaa heille tärkeitä asioita yhteiskunnassa.


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
Kaupallisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneet ja opiskelijat. Tämä voisi sisältää tulevaisuudessa myös muita vastaavan tasoisen ja alan tutkinnon suorittaineita kuin vain ekonomit.


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille?
Toisin kokemusta ja näkemystä erilaisilta toimialoilta. Ratkaisukeskeinen luonne ja asioihin tarttuva ote on myös plussaa.


Mikäli sinut valitaan hallitukseen, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?
Mielestäni kaksi tärkeää teemaa ovat digitaalisuus ja työhyvinvointi.

Marjo Koistinen (52)
Taloushallinnon lehtori, Laurea ammattikorkeakoulu

“Talous, työllisyys, verotus ja koulutus ovat tärkeitä asioita minulle. Haluan edistää yhteistyötä järjestöjen ja työelämän sekä oppilaitosten välillä. Olen aluevaaliehdokas 2022 ja Vantaan Kokoomuksen varavaltuutettu 2021-2025 sekä VTK Kiinteistöt Oy hallituksen jäsen 2021-2025.”

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä


Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?

Luotettavaa tukea ja tietoa ja ammattiylpeyttä.


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Kehittää toimintaa yhdessä työelämän ja oppilaitosten kanssa.


Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?

Olla luotettava kumppani työelämän eri vaiheissa ja luoda turvaa ja vakautta työuran muutoksissa.


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
Kauppatieteiden maisteri.


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille?

Laaja ja pitkä kokemus sekä kansainvälisista suuryrityksistä, start-upeista sekä pitkä ura taloushallinnon lehtorina.


Mikäli sinut valitaan hallitukseen, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?
Viestintä ja kommunikointi työelämän ja yliopistojen sekä järjestöjen kesken.

KATSO MARJON VIDEOTERVEISET >

Otso Laakkonen (31)
Yrittäjä, Aikainen Oy

“Onko työskentely startupissa ekonomille relevantti vaihtoehto? Suomi kerää asukasta kohden eniten VC rahaa Euroopassa. Samalla rekrytointi on kasvuyritysten suurimpia pullonkauloja. Hallituksen jäsenenä tavoitteeni on tehdä työskentelystä startupissa houkutteleva vaihtoehto ekonomille.”

Miikka Luukkonen (44)
#rahapodi-host & Head of Business Sales, Nordnet

“Veni – vidi – vici. Nostetaan ekonomit, kaupallinen ala ja samalla koko Suomi yhdessä nousuun! Tarvitaan siis ripaus digitaalista näkymystä ja uutta otetta siihen, miten yhteistyöllä, koulutuksella ja ennakkoluulottomalla asenteella saadaan tuloksia aikaan.  Siksi asetun ehdolle hallitukseen.”

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä


Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?
Vain tarpeeksi laajana ja yhtenäisenä ekonomiyhteisönä voimme olla kunnolla vaikuttamassa siihen, miten ekonomien ääni saadaan kuulumaan vallan isoissa pöydissä ja ekonomien viesti menee päättäjille selkeästi läpi. Siksi meidän pitää järjestäytyä.


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Etenkin nyt kun työehtosopimuskenttä on pirstaloitumassa yritystason tai jopa sitä pienempiin sopimuksiin, niin tässä on ekonomiyhdistyksille tuhannen taalan paikka olla hereillä oikeaan aikaan ja tarjota jäsenistölleen juuri sitä täsmäkoulutusta, työkaluja ja lakiapua, mitä valveutuneet ekonomit näihin neuvotteluihin ja uusiin haasteisiin tarvitsevat. Rooli on iso!


Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?
Lisäarvon luonti jäsenilleen. Jäsenen pitää saada reilusti vastinetta maksamalleen vuosimaksulle ja sijoittamalleen vapaa-ajalle ja se lisäarvo tulee verkostoitumisen, täsmäkoulutuksen, uralla etenemisen, etujen ja tarjotun tuen yhdistelmänä. Tekemisen pitää olla myös kivaa! Kasvavaa yhteisöä on paljon helpompi rakentaa ja kehittää tulevaisuudessa kuin kuihtuvaa!


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
Tässä itselläni ei ole kiveen hakattua mielipidettä. Tietyt peruskriteerit vaaditusta tutkinnosta on hyvä olla olemassa, mutta sen jälkeen poikkeuksia voitaisiin tarkastella hieman vapaammin.


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille
?
Olen näkyvä ja kantaaottava somepersoona, sijoittamisen ja talousosaamisen rautainen ammattilainen ja yhteistyöhön kannustava johtaja, joten kovan luokan ”hallitushain” ja keulakuvan Helsingin Ekonomit minusta saisi, jos minut sinne valitaan.


Mikäli sinut valitaan puheenjohtajaksi, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?
Jäsenen – etu – on – aina – ykkösprio! Jäsenet ovat yhdistyksemme maksavia ”asiakkaita”, joiden jatkuva tyytyväisenä pitäminen ja odotusten ylittäminen on elinvoimaisen ekonomiyhdistyksen elinehto pidemmässä juoksussa.

KATSO MIIKAN VIDEOTERVEISET >

Anthony Owala
DB SCHENKER

“My pledge is to uphold the gains made so far by past board members as well as push forward for other Union goals to be met. I pledge to support the fight for justice for our members and to uphold the standard set by the union in all aspect of our professional lives. One of the primary purposes of the Union is to look out for its members and make life easier for us in our places of work and the society as a whole.”

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä
Olen toiminut Helsingin Ekonomien luottamustoimissa (hallitus, kerhojohtokunta, työryhmä, nimitystoimikunta)
Olen toiminut Suomen Ekonomien luottamustoimissa (hallitus, toimikunnat, työryhmät)


Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?
People of common Interest.


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Stronger future representation for members.


Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?

All members are equally important.


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
Our standard of higher education and qualifications.


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille?
Diversity and I stronger accountability.


Mikäli sinut valitaan hallitukseen, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?
Stronger future representation to our members.

KATSO ANTHONYN VIDEOTERVEISET >

Senja Parkkinen (35)
Digi Lead, Olvi Oyj

“Lupaan nostaa Helsingin Ekonomien digitalisaation uudelle tasolle. Minulla on vahva kokemus projektien johtamisesta ja viimeisten viiden vuoden ajan olen johtanut monenlaisia menestyksekkäitä digiprojekteja. Digitalisaatiolla saavutetaan kustannushyötyjä ja voidaan kehittää uusia palveluita.”

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä


Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?
Yhteisten asioiden edistämistä.


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Ottaa aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?
Olla ekonomien ääni eri foorumeissa.


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
Kaikki ekonomit ja kylterit


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille?
Olen digitalisaation ja projektien johtamisen ammattilainen, joten voin edistää Helsingin Ekonomien digitalisaatiota tuoden kustannushyötyjä ja kehittää uusia digipalveluita jäsenille.


Mikäli sinut valitaan hallitukseen, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?
Digitalisaatio!

KATSO SENJAN VIDEOTERVEISET >

Vesa Putula (52)
Sisäinen tarkastaja, Puolustusvoimat

”Näkemykseni on, että Helsingin Ekonomien hallinnossa tulisi olla myös edunvalvonnallisiin kysymyksiin perehtyneitä henkilöitä, jos katto-organisaatio Suomen Ekonomit (SE) mielletään luonteeltaan ekonomien edunvalvontajärjestöksi. Näin ollen Helsingin Ekonomeilla tulisi olla merkittävä rooli, kun SE:n palkansaaja- ja edunvalvontaroolia määritetään.”

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä.
Olen toiminut Helsingin Ekonomien luottamustoimissa (hallitus, kerhojohtokunta, työryhmä, nimitystoimikunta)
Olen toiminut Suomen Ekonomien luottamustoimissa (hallitus, toimikunnat, työryhmät)
Olen toiminut YTN:n/ JUKOn luottamustoimissa (esim. taustaryhmät)
TEK:n valtion valiokunnan jäsenyys


Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?
Palkansaajien edunvalvontaa


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Järjestää paikallista ekonomitoimintaa ja Suomen Ekonomien linjan määrittämistä


Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?
Huolehtia ekonomien yksilöllisestä ja kollektiivisesta edunvalvonnasta


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
Kaupallisen yliopistotutkinnon suorittaneet ja yliopistotutkinnon, joissa merkittävässä määrin kaupallisia opintokokonaisuuksia, suorittaneet


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille
?
Lm-toiminnan kautta muodostunut käytännön näkemys työelämäkysymyksistä


Mikäli sinut valitaan puheenjohtajaksi, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?
Jäsenpito ja sitä tukeva ekonomien edunvalvonta

KATSO VESAN VIDEOTERVEISET >

Anne Turunen (44)
Lehtori, projektipäällikkö, Laurea AMK

“Olen pitkäaikainen Helsingin Ekonomien jäsen. Olen aina käynyt ahkerasti tapahtumissa ja toiminut viime vuosina markkinointiekonomien puheenjohtajana, ja nyt jatkan sen johtokunnassa. Olen myös usean vuoden ollut osa työelämätyöryhmää. Järjestötaustaa minulla on useasta kotimaisesta sekä ulkomaisesta järjestöstä aina paikallis- ja aluetasolta kansallisen tason tehtäviin.”

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa.
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä.
Olen toiminut Helsingin Ekonomien luottamustoimissa (hallitus, kerhojohtokunta, työryhmä, nimitystoimikunta)
Olen toiminut muissa Akava-yhteisön luottamustoimissa

Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?
Tarpeellinen, turvallinen, edunvalvonta ja yhteiset asiat.


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Erittäin suuri ja tärkeä meille ekonomeille. Järjestäytymällä pääsemme toivottuihin tuloksiin.

Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?
Verkostot ja edunvalvonta. Yhteisöllisyys sekä yhdessä tekeminen, oppiminen ja osaamisen jakaminen.


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
KTM, muut yo-tutkinnot, joissa pääaineena taloustiede.


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille?
Monipuolinen osaaminen ja pitkä kokemus Helsingin Ekonomeista ja muista järjestöistä. Innovatiivisuus ja laajat verkostot.


Mikäli sinut valitaan hallitukseen, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?
Uusi alku kohti vastuullista, innostavaa ja innovatiivista ekonomiyhteistyötä.

KATSO ANNEN VIDEOTERVEISET

Ville Virkkala (31)
Financial Controller, Newsec

“Helsingin Ekonomien tulee toimia entistä enemmän tunnettuuden lisäämiseksi etenkin vastavalmistuneiden ja opiskelijoiden keskuudessa. Osallistumiset lukuisiin tapahtumiin sekä neljä vuotta Nuorten Ekonomien johtokunnassa ovat tuoneet minulle toiminnasta käytännön kokemuksia, joita on hyvä hyödyntää hallituksessa.”

Ehdokaslistalla: Ville Virkkala ja Jori Hurula

Millaista kokemusta sinulla Helsingin Ekonomien, liiton (Suomen Ekonomit) ja Akava-yhteisön toiminnasta?
Olen käynyt Helsingin Ekonomien jäsentapahtumissa / webinaareissa
Olen lukenut Helsingin Ekonomien jäsenlehteä
Olen toiminut Helsingin Ekonomien luottamustoimissa (hallitus, kerhojohtokunta, työryhmä, nimitystoimikunta)


Mitä sana “ammattiyhdistys” tarkoittaa sinulle?
Vaikka me ekonomit emme edistäisi etujamme, muut tahot ajavat joka tapauksessa omia asioitaan.


Millainen on ekonomiyhdistysten rooli tulevaisuudessa?
Verkostoitumisen merkitys edunvalvonnan ohella kasvaa.


Mikä on kaikkein tärkeintä ekonomiyhteisön toiminnassa?
Jokainen jäsen tuntee kuuluvansa osaksi yhteisöä.


Kenen pitäisi sinun mielestä voida olla ekonomiyhteisön jäsen?
Kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut.


Mikä on se lisäarvo, jonka tuottaisit Helsingin Ekonomeille?
Tapahtumien ja luottamushenkilötoiminnan myötä tulleet havainnot jäsenistön näkemyksistä sekä kokemukset vaihtelevista tilanteista.


Mikäli sinut valitaan hallitukseen, mikä on kaikkein tärkein teema, jota edistät?
Matala kynnys osallistua toimintaan mukaan; tekipä sitten suuria tai pieniä asioita; ideointia tai toteutusta

KATSO VILLEN VIDEOTERVEISET >


Oikopolku:

Ennakkoäänestys on käynnissä – vaikuta!