Opintojen ja työn yhdistämi­nen uuvuttaa

Suomen valtamediassa on viime aikoina paljon puhuttu opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Aiheesta on kirjoitettu kiivaita kannanottoja eri näkökulmista, mutta mikä tärkeintä, keskustelu aiheesta on noussut selvästi pinnalle.

 

Opiskelijoiden jaksamisesta ja uupumisesta ollaan huolissaan, koska tuntuu, ettei opiskelun ja kesätöiden ohella jää aikaa lepäämiseen ja rauhoittumiseen. Opiskelu on lähtökohtaisesti täysipäiväistä työtä ja erilaisten kannustimien, kuten esimerkiksi Kelan opintolainavähennyksen ja yliopistojen entistä enemmän tavoiteajassa valmistuviin opiskelijoihin nojaavan rahoitusmallin, siivittämänä opiskelijoita pyritään kannustamaan tiiviiseen opintojen suoritustahtiin.

 

 

Opiskelu koetaan stressaavaksi

 

Myös Aalto-yliopistossa ja kauppakorkeakoulussa keskustelu opiskelijoiden hyvinvoinnista on lisääntynyt niin koulun henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin keskuudessa. Vuosittain alkuvuodesta toteutettava toisen vuoden kandi- sekä ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille kohdistettu AllWell-kysely on viime vuosina paljastanut, että Aallon eri korkeakouluista kauppakorkeassa opiskelu koetaan keskimääräistä stressaavammaksi ja ajoittain erittäin raskaaksi.

 

KY:n toteuttamassa, opiskelijatoimintaan osallistuneille vapaaehtoisille kohdennetussa hyvinvointikyselyssä jopa noin kaksi viidesosaa kyselyyn vastanneista koki opinnot vapaaehtoistoiminnan ohella stressaaviksi. Tulos viittaa samaan suuntaan kuin AllWell-kyselyjen havainnot.

 

Vastauksista nousi esiin erityisesti ympäristön kilpailuhenkisyys ja vaativa ilmapiiri sekä omat ja muiden odotukset opintomenestyksen suhteen. Merkillepantavaa oli myös, että vastanneista selvästi yli puolet ilmoitti käyvänsä osa-aikatöissä opintojen ohella. Tämä kertoo alan vallitsevista normeista, kun työllistyminen jo opintojen alkuvaiheessa on normaalia niin toimeentulon saamisen kuin kokemuksen kartuttamisen kannalta. Tällöin opintojen ajantasaisen suorittamisen, työnteon ja vapaa-ajan sovittaminen kalenteriin voi käydä erityisen stressaavaksi.

 

 

Hyvinvointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota

 

Hyvinvointiin siis kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja se näkyy myös AYY:n ja KY:n toiminnassa ja tapahtumatarjonnassa. AYY:n ollessa Havis Amandan patsaan lakitusvuorossa tänä keväänä, käytettiin tilaisuus erinomaisesti, kun ylioppilaskunnan Fuksitoimikunta järjesti mielenterveystyöhön kohdistetun Wappupotti-keräyksen. Keväällä järjestettiin KY:n puolesta yritysvierailu, jossa perehdyttiin yritykseen erityisesti työntekijän hyvinvoinnin näkökulmasta ja tätä konseptia pyritään kehittämään eteenpäin tulevana vuotena.

 

Alkavan lukuvuoden orientaatioviikkoon on myös suunniteltu erityisesti hyvinvointiin ja ajanhallintaan painottuvia osuuksia tänä syksynä opintonsa aloittaville, jotta uudet opiskelijat saavat heti työkaluja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Lisäksi olemassa olevat liikuntaan ja hyvinvointiin keskittyvät tapahtumat ovat kasvattaneet suosiotaan, mikä osaltaan kannustaa lisäämään hyvinvointipainotteista tapahtumatarjontaa opiskelijoille niin koko Aallon laajuudella kuin erityisesti kauppakorkeakoulussakin.

 

Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelukyky on osa  Aalto-yliopiston strategiaa vuosille 2016-2020. Toivottavasti näin on vahvemmassa määrin myös seuraavalla strategiakaudella.

 

Teksti: Ville Koikkalainen, hallituksen jäsen, Aalto yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry (KY)

 

Lue myös:
Miksi opiskelijat uupuvat, KY:n puheenjohtaja Arttu Aine?